top of page
logo-vit.png
KONTAKT

VI AR KLARA

Restaurang Klara c/o
Sunlight hotell
Nytorget 7, 611 38 Nyköping  
reception@sunlight.se   
Tel. 0155 20 50 60

Tack för ditt meddelande!

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

RESTAURANG KLARAS PERSONUPPGIFTSPOLICY

Restaurang Klara tar personlig integritet på största allvar och det är en viktig angelägenhet för oss att tillförsäkra en god säkerhet vad gäller lagring och behandling av dina personuppgifter. Restaurang Klara vill med denna personuppgiftpolicy tydligt och överskådligt visa hur vi hanterar dina personuppgifter.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

 

Personuppgiftsansvarig är Sunlight hotel conference & spa AB (organisationsnummer 556342-0768), Box 607, 611 10 Nyköping. Telefon 0155 20 50 00 Mailadress johanna@sunlight.se
Alla har rätt att vända sig till personuppgiftsansvarig för att få upplysning om vilka personuppgifter vi lagrar och behandlar gällande den registrerade. Detta ska begäras skriftligt på ovanstående adress. Till denna adress lämnas även önskemål om rättelse eller radering av personuppgifter.

 

2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFT?
 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med en personuppgift. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

3. HUR SAMLAR RESTAURANG KLARA IN PERSONUPPGIFTER?
 

Restaurang Klara samlar in personuppgifter på följande sätt:
När du väljer att köpa eller begära offert gällande de tjänster vi tillhandahåller.
När du uppdaterar din bokning eller gör nya köp.
Från personer som agerar å dina vägnar. Då du begär ett samarbetsavtal eller önskar ingå ett leverantörsavtal.
Via vår hemsida. I samband med användning av Restaurang Klaras digitala tjänster.
Då du prenumererar på Restaurang Klaras nyhetsbrev.
Från sociala medier, reklam- och analysleverantörer samt offentliga register.
Via kameraöverbevakning.
Då du söker anställning hos oss.
När det finns ett avtal som reglerar att vissa personuppgifter måste sparas, till exempel anställningsavtal, leverantörsavtal
Insamling av personuppgifter samt behandling av dessa sker alltid i enlighet med rådande lagstiftning.
Kameraövervakningen är installerad som en trygghetsskapande åtgärd för våra medarbetare och gäster.

4. VILKEN INFORMATION SAMLAR RESTAURANG KLARA IN?
 

Restaurang Klara samlar bland annat in följande personuppgifter:
Namn, adress, mailadress, telefonnummer, (personnummer för gymmedlemmar,) samt andra allmänna uppgifter.
Eventuellt kontokortsuppgifter - som garanti för din bokning.
Köphistorik.
Feedback via våra kundundersökningar.
Feedback på sociala medier och andra digitala plattformar.
Webbläsarinformation.
Kontaktuppgifter till personer som representerar företag som vi agerar leverantör åt, eller företags som är leverantör till oss.
Du kan, enligt eget val, välja att ge Restaurang Klara personuppgifter utöver de allmänna personuppgifter som du bedömer kan ha betydelse, antingen av säkerhetsmässiga orsaker och/eller för att ge Restaurang Klara möjlighet att skräddarsy tjänsten speciellt för dig.
Det kan exempelvis gälla information om:
Funktionhinder
Allergi
Särskilda preferenser när det gäller livsmedel
Medicinskt tillstånd
Om du väljer att göra det, anser Restaurang Klara det samtidigt som samtycke till att registrera och lagra den här känsliga informationen om dig.
Förutom att ta emot information från dig, kommer Restaurang Klara i vissa fall komplettera vår information med exempelvis information från tredje part, en gruppansvarig eller en samarbetspartner.
I sådana fall är det tredje partens uppgift att informera de registrerade gästerna om Restaurang Klaras villkor och gällande Personuppgiftspolicy. På samma sätt är det tredje partens plikt att tillhandahålla det nödvändiga samtycket för registrering och behandling av känslig information.

 

 

5. KORTKÖP ONLINE 

 

Restaurang Klara använder Adyen och Trivec för att hantera kortbetalningar.
Vid beställningar och bokningar sparar Restaurang Klara de uppgifter du har lämnat i upp till 6 månader, varefter uppgifterna raderas.
Utöver genomförande av själva beställningen används dessa uppgifter endast om du t.ex. vänder dig till oss med frågor, eller om det är något fel i beställningen. 


6. COOKIES
 

Restaurang Klara använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Här lagras information om besökarpreferenser och användarspecifik information om vilka sidor som användaren har besökt. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.
Genom att inte stänga av cookies i webbläsaren och fortsätta använda webbplatsen samtycker du som besökare till vår användning av cookies.

 

7. VAD ÄR SYFTET MED INSAMLANDET?

 

Restaurang Klara samlar endast in de personuppgifter som vi anser är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och kunna tillgodose kunden våra tjänster.
Det är den enskilda tjänsten, som både avgör vilka personuppgifter Restaurang Klara samlar in och målet med insamlandet.
Restaurang Klaras mål med insamling av personuppgifter kan vara ett eller flera av följande:
Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de tjänster vi erbjuder.
Behandling av dina bokningar och köp av Restaurang Klaras tjänster.
Kontakt med dig före, under eller efter din vistelse hos oss.
Uppfyllande av din begäran om tjänster.
Förbättring och utveckling av Restaurang Klaras tjänster.
Anpassning av Restaurang Klaras kommunikation och marknadsföring till dig.
Analys av ditt användarbeteende och eftermarknadsföring.
Analysera statistik och användarbeteenden gällande våra tjänster.
Informera våra gäster om erbjudande och kampanjer.
Anpassning av Restaurang Klaras samarbetspartners kommunikation och marknadsföring till dig.
Administration av din relation till Restaurang Klara.
Uppfyllande rådande lagstiftning.

 

8. DEN JURIDISKA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN
 

Nedan redogörs för de juridiska grunder som Restaurang Klara baserar behandlingen av dina personuppgifter på.
Restaurang Klara kan exempelvis behandla dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt där du ingår. Det kan exempelvis vara i samband med hotellvistelse, möten och/eller samarbetsavtal.
Restaurang Klara kan även behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra vissa handlingar och/eller förberedelser på din begäran, före ingående av ett kontrakt.
Behandlingen kan även göras för att Restaurang Klara kan driva ett legitimt intresse, under förutsättning att detta inte går ut över ditt intresse.
Bland legitima intressen som Restaurang Klara driver kan nämnas statistik, kundundersökningar, intressebaserad marknadsföring och analys av allmänt användarbeteende, bland annat i syfte att förbättra dina fördelar, din upplevelse, samt kvaliteten på Restaurang Klaras tjänster.
Om du upplyser Restaurang Klara om särskilda preferenser och önskemål, eller information om ditt medicinskt tillstånd, funktionshinder matallergier eller liknande, använder Restaurang Klara uppgifterna för att anpassa den aktuella tjänsten enligt dina anvisningar, samt din vistelse hos Restaurang Klara i allmänhet.
Vid vissa tillfällen får Restaurang Klara uppgifter från tredje part, exempelvis i samband med en gruppbokning och/eller en individuell övernattning för tredje part - exempelvis från en assistent eller liknande.
I sådana fall är den ansvariga för gruppen och/eller bokningen skyldig att informera de inblandade gästerna om Restaurang Klaras villkor och regler, samt aktuell personuppgiftspolicy.
Behandling av dina personuppgifter är dessutom ålagda Restaurang Klara enligt lag. Det gäller exempelvis i samband med gästregistrering vid incheckning, där det av lagen framgår vilka personuppgifter Restaurang Klara är ålagda att registrera.

9.HUR LÄNGE SPARAR RESTAURANG KLARA DINA PERSONUPPGIFTER?
 

Restaurang Klara sparar och behandlar endast de personuppgifter vi anser nödvändiga för att bedriva vår verksamhet.
Restaurang Klara sparar endast dina personuppgifter så länge det finns ett legitimt ändamål. Radering av personuppgifter sker kontinuerligt.
Restaurang Klara sparar personuppgifter från dig som hotellgäst eller gymgäst i högst 2 år från din senaste vistelse hos oss.  
Vi kan dock komma att spara dina så länge det föreligger affärsmässiga skäl, som till exempel till dess att full betalning erläggs.
Om du prenumererar på våra nyhetsbrev sparar vi dina uppgifter till dess att du avregistrerar dig från våra nyhetsutskick.
Restaurang Klara är måste spara vissa personuppgifter längre än ovan angivet på grund av rådande lagstiftning, till exempel avtal och personuppgifter i form av bokföringsunderlag. Dessa personuppgifter raderas så fort lagkravet upphör.

10. MARKNADSFÖRING
 

Restaurang Klara har ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster till dig som är eller varit kund hos oss och delgivit oss dina kontaktuppgifter. När du delger oss din mail frivilligt eller handlar av oss via webben eller på annat sätt, kommer du att få utskick från oss i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst avbryta dessa utskick genom att kontakta oss eller genom att avregistrera via länk vi utskicken.

11. DINA RÄTTIGHETER
 

Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter Restaurang Klara lagrar och behandlar om dig.
Du har rätt att få infört rättelser och aktualisering av de personuppgifter Restaurang Klara har registrerat om dig.
Du har rätt att få de personuppgifter Restaurang Klara har registrerat om dig raderade. Om du önskar få dina personuppgifter raderade, raderar Restaurang Klara alla personuppgifter som Restaurang Klara inte är skyldiga att spara enligt rådande lagstiftning.
Om behandlingen av personuppgifter är baserad på ett samtycke från dig, har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Då upphör all behandling, utom i de fall då Restaurang Klara är ålagt enligt rådande lagstiftning att behandla personuppgifterna.
Åtkomsten till dina personuppgifter kan dock begränsas för att skydda andra personers privatliv, företagshemligheter och immateriella rättigheter.
Du kan genom skriftlig begäran hos Restaurang Klara antingen få en utskrift av dina personuppgifter, få dina personuppgifter rättade, göra invändningar eller begära att få dina personuppgifter raderade.
Du kan även kontakta Restaurang Klara om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med rådande lagstiftning eller andra rättsliga förpliktelser.
Vid begäran om rättelser och/eller radering av dina personuppgifter, undersöker Restaurang Klara om förutsättningarna är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller radering så snart som möjligt. Restaurang Klara kan avvisa en begäran som antingen är orimligt upprepande, kräver oproportionerliga tekniska åtgärder, påverkar skydd av andras personuppgifter eller i situationer där den önskade handlingen kan anses vara ytterst komplicerad (till exempel begäran om uppgifter som uteslutande existerar som säkerhetskopior).

 

12. OM DU SÖKER ANSTÄLLNING HOS RESTAURANG KLARA
 

När du söker anställning hos Restaurang Klara behandlas de uppgifter du har givit Restaurang Klara i samband med din ansökan. Dessa personuppgifter ligger till grund för att Restaurang Klara ska kunna hantera ansökningar, genomföra intervjuer och fatta beslut i rekryteringsförfarandet.
Det rör sig normalt om allmänna personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och mail, uppgifter om utbildningsbakgrund samt uppgifter om nuvarande och tidigare yrkesverksamhet.
Dina uppgifter bevaras i pappersformat i arkivskåp hos vår HR-ansvarig. Ansökningar via mail skrivs ut och raderas därefter från mailen.  
Rekryteringsprocessen hanteras av HR-ansvarig, VD och eventuellt tillhörande avdelningschef.
Om du blir anställd hos Restaurang Klara sparas dina personuppgifter i enlighet med Restaurang Klaras Interna Personuppgiftspolicy.
Ansökningar från kandidater som inte anställs raderas omedelbart då rekryteringsprocessen avslutas.

13. FÖRVARINGSSÄKERHET OCH DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 

Restaurang Klara tar personlig integritet på största allvar och det är en viktig angelägenhet för oss att tillförsäkra en god säkerhet vad gäller lagring och behandling av dina personuppgifter.
Vi ser det som en av våra allra viktigaste uppgifter att skydda dina personuppgifter. Vi har sett över hela vår organisation och skapat rutiner för lagring och behandling av personuppgifter som är väl förankrade hos våra medarbetare.
Restaurang Klaras säkerhetsprocedurer revideras löpande mot bakgrund av den senaste tekniska utvecklingen.
Utöver Restaurang Klaras interna system använder sig Restaurang Klara av externa leverantörer av IT-tjänster, IT-system, betalningslösningar etc.
Restaurang Klara har vissa underleverantörer som behandlar personuppgifter å Restaurang Klaras vägnar, så kallade Personuppgiftsbiträden. Restaurang Klara har ingått Personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga. Dessa avtal reglerar bland annat vilka personuppgifter biträdet får lagra och hur dessa personuppgifter ska behandlas, samt när de ska raderas.
För att kunna hålla högsta servicenivå delar Restaurang Klara utvalda personuppgifter, bland annat på din begäran, med externa leverantörer såsom restauranger, hotell, arrangör av underhållning eller arrangör av aktivitet etc.
Restaurang Klara kan i vissa fall även vara skyldigt att överlämna personuppgifter enligt lagen, eller efter beslut av en offentlig myndighet.
Restaurang Klara raderar dina personuppgifter, när Restaurang Klara enligt rådande lagstiftning inte längre är skyldigt att bevara uppgifterna, eller när det inte längre finns något syfte med behandlingen. 

14. ÖVERLÅTELSE
 

Om Restaurang Klara säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan gästers personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

 

15. ÄNDRINGAR
 

Restaurang Klara förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Personuppgiftspolicy när Restaurang Klara anser det vara nödvändigt. Det kommer då meddelas på Restaurang Klaras hemsida.

Personuppgiftspolicy
bottom of page